BLACKBOX

BLACKBOX

De horeca blackbox

“zwarte doos van de horecasector”

De fiscale module CleanCash SC-B, ook wel de “zwarte doos van de horecasector” genoemd, is de nieuwe controlemodule die verplicht wordt voor alle horecazaken. Deze Belgische wet heeft de bedoeling om oneerlijke concurrentie te bestrijden en de sociale zekerheid en de tewerkstelling te verbeteren.

Vraag direct meer informatie aan.

Iedere horeca-onderneming die meer dan 10% van zijn omzet haalt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, is verplicht zich bij de FOD Financiën te registreren.

Een geregistreerd-kassasysteem bestaat uit

  • Een kassasysteem
  • Een controlemodule (black box)
  • Een gepersonaliseerde kaart, de Vat Signing Card (VSC) of gewoon de ‘smartcard’.

Alle onderdelen van het geregistreerde-kassasysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) en de controlemodule werkt niet zonder VAT Signing Card.

Bekijk de folder die door de Belgische overheid online beschikbaar is gesteld
STAPPENPLAN VOOR DE BLACKBOX
WAAROM EEN BLACKBOX?

Om de publieke diensten en noden te financieren zoals onderwijs, wegenaanleg en onderhoud, medische zorg, en pensioenen heft de overheid belastingen. Sommige belastingen verrekent ze direct op uw loon. Maar ook op goederen en diensten worden taksen geheven. Dat is de belasting op toegevoegde waarde, kortweg btw.
Omdat de overheid niet zelf kan instaan voor de inning van die belastingen, doen de ondernemers die deze goederen en diensten verkopen dat in haar plaats. Hij moet de verschuldigde btw doorstorten aan de Schatkist. U als klant, krijgt een btw-bonnetje wanneer er u een maaltijd wordt verschaft. Zo weet u precies hoeveel u betaalde voor uw aankoop, en hoeveel daarvan dient om publieke noden te bekostigen. De bonnetjes zijn doorlopend genummerd en moeten worden ingeschreven in het dagboek van ontvangsten. Zo kan de administratie nagaan hoeveel btw door elke zaakvoerder moet worden doorgestort.
Een btw-bonnetje is dus het controledocument dat ons toelaat te controleren of de belasting die u op uw aankoop betaalde, ook effectief naar de schatkist vloeit. Omdat het om een papieren controlesysteem is, kan er jammer genoeg mee “gesjoemeld” worden. Btw-fraude dus. Daardoor loopt de Schatkist heel wat inkomsten mis. En elke burger deelt in dat verlies.
Om die fraude te bestrijden, wordt de GKS ingevoerd.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

WAAROM UNTILL® KOPPELEN MET EEN BLACKBOX?

Wij willen u laten zien dat u veel geld kunt besparen op een professioneel kassasysteem. U zult uiteindelijk inzien dat een dergelijk gecertificeerd systeem als unTill® een grote toegevoegde waarde is. Kostenbesparing door efficiency. Laat u adviseren door één van onze adviseurs. Wij kunnen een advies op maat maken voor uw horeca onderneming. Door op de juiste vlakken te investeren kunt u uw organisatie een impuls geven. Enkele voordelen van ons unTill® kassasysteem zijn:

  • Overzicht en eenvoud
  • Dé oplossing op maat
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
  • Vele mogelijkheden om met derde partijen te koppelen
  • Professionele hardware
  • Goede service en support Neem

Neem contact met ons op voor meer informatie.

SOORT KASSA

Het geregistreerd kassasysteem met black box bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds het kassasysteem en anderzijds de controlemodule (black box).
Het kassasysteem kan ofwel een elektronisch kassasysteem zijn ofwel een PC-POS kassasysteem.

met een elektronisch kassasysteem wordt bedoeld, elk kassasysteem dat gebruik maakt van een “real time” besturingssysteem en die de registraties opslaat in zijn werkgeheugen via een systeem van tellers. Bij het nemen van een Z-rapport worden deze tellers uitgelezen en terug op nul gezet en worden de gedane registraties erin samengevat.

Met een PC-POS kassasysteem wordt bedoeld, elk Point Of sale kassasysteem dat bestaat uit een computer, onder gelijk welke hardware vorm, met klassiek besturingssysteem, waarop kasregistersoftware is geïnstalleerd. Deze kasregistersoftware maakt bij elke registratie records aan, in één of meerdere bestanden. Bij de aanmaak van een Z-rapport wordt op deze bestanden een query (zoekopdracht) uitgevoerd die samengevat wordt in het rapport. De controlemodule (black box) bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds de fiscal data module en anderzijds de Vat signing card (smartcard). met fiscal data module wordt bedoeld, het o.

Met VAT signing card wordt bedoeld de smartcard, als onderdeel van de controlemodule, die door de belastingplichtige dient aangevraagd te worden en zal uitgereikt worden door de FOD Financiën. Deze smartcard dient in de fiscal data module van de controlemodule aangebracht te worden. Deze smartcard is, onder andere, voorzien van software voor het genereren van: 1) doorlopende event- en transactienummering, 2) een digitale handtekening op basis van data die zij ontvangt van de fiscal data module en waarvoor een certificaat op de smartcard is geïnstalleerd en 3) het bijhouden van een aantal tellers. U ontvangt 1 Vat signing card per op uw btw-nummer geregistreerde fiscale data module.

Alle onderdelen van een geregistreerd kassasysteem met black box zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) en de controlemodule werkt niet zonder VAT signing card (smartcard). Onderdeel van de controlemodule dat met het kassasysteem wordt verbonden. Dit is de befaamde ‘black box’.

Neem contact op

Informatie aanvraag:

Demo Aanvraag